Kinas po atviru dangumi

Filmas_12k-1.jpg

Paroda tautodailės metams

Jiezno_paroda.jpg

Tarptautinė slaugytojų diena

97043256_2592931524306805_4389541311921782784_o.jpg

Šiandien -Tarptautinė slaugytojų diena. Šios kilnios profesijos žmonėms skambėjo meno mėgėjų kol. vadovo Tomo atliekamos dainos

Gedulo ir vilties diena

104181897_2298999953740904_703944951494610640_o.jpg

Sekmadienį Jiezne paminėta Gedulo ir vilties diena. Šv.Arkangelo Mykolo ir Jono Krikštytojo parapijos bažnyčioje šv.Mišių metu buvo prisimintas ir Palaimintasis arkivyskupas Teofilius Matulionis, buvo meldžiamasi už okupacijos ir genocido aukas ir parapijos bendruomenę.

Pasibaigus maldoms, buvo sugiedotas Lietuvos himnas prie Tremtinių atminimo kryžiaus bažnyčios šventoriuje, padėta gėlių prie

Pasaulinė kultūros diena

93118393_2570019629931328_971900925276848128_o.jpg

ŠIANDIEN PASAULINĖ KULTŪROS DIENA
Brangūs kultūros darbuotojai, meno mėgėjai, renginių dalyviai ir žiūrovai,nuoširdžiai sveikinu su Pasauline kultūros diena! Jūs nešate žmogui šviesą, džiaugsmą. Jūs saugote dvasios vertybes, tautos paveldą. Linkiu neblėstančio kūrybiškumo, sveikatos ir, visiems susitikus, išgyventi daug pakilių akimirkų.
Direktorė Dalia