Ataskaitos

Finansinės ataskaitos:


Finansinės ataskaitos už 2019m III ketv.

Biudžeto vykdymo ataskaitos už 2019m. III ketv. 

Finansinės ataskaitos už 2019m II ketv.

Biudžeto vykdymo ataskaitos už 2019m. II ketv. 

Finansinės ataskaitos už 2019m I ketv.

Biudžeto vykdymo ataskaitos už 2019m. I ketv. 

Finansinės ataskaitos už 2018m

Finansinės ataskaitos už 2018m III ketv.

Finansinės ataskaitos už 2018m II ketv.

Finansinės ataskaitos už 2018m I ketv.

Biudžeto vykdymo ataskaitos už 2018m. IV ketv. 

Biudžeto vykdymo ataskaitos už 2018m. III ketv. 

Biudžeto vykdymo ataskaitos už 2018m. II ketv. 

Biudžeto vykdymo ataskaitos už 2018m. I ketv. 

Finansinės ataskaitos už 2017m

Aiškinamasis raštas prie 2017 m. finansinių ataskaitų rinkinio

Finansinės ataskaitos už 2017m IV ketv.

Finansinės ataskaitos už 2017m III ketv.

Biudžeto vykdymo ataskaitos už 2017m. III ketv. 

Finansinės ataskaitos už 2017m II ketv.

Biudžeto vykdymo ataskaitos už 2017m. II ketv. 

Finansinės ataskaitos už 2016m. 

Finansinės ataskaitos už 2017m I ketv.

Finansinės ataskaitos už 2016m III ketv.

Biudžeto vykdymo ataskaitos už 2016m. III ketv. 

Finansinės ataskaitos už 2016m II ketv.

Biudžeto vykdymo ataskaitos už 2016m. II ketv. 

Finansinės ataskaitos už 2016m I ketv.

Biudžeto vykdymo ataskaitos už 2016m. I ketv. 

Finansinės ataskaitos už 2015m. 

Biudžeto vykdymo ataskaitos už 2015m. IV ketv. 

Finansinės ataskaitos už 2015m III ketv.

Biudžeto vykdymo ataskaitos už 2015m. III ketv. 

Finansinės ataskaitos už 2015m I ketv.

Biudžeto vykdymo ataskaitos už 2015m. I ketv. 

Finansinės ataskaitos už 2014m. 

Biudžeto vykdymo ataskaitos už 2014m. 

Finansines ataskaitos už 2014m. III ketv. 

Biudzeto vykdymo ataskaitos už 2014m. III ketv. 

Finansines ataskaitos už 2014m. II ketv. 

Biudžeto vykdymo ataskaitos už 2014m. II ketv.

Finansinės ataskaitos už 2013m.

Biudžeto vykdymo ataskaitos 2013m.

Biudžeto vykdymo ataskaitos 2013m.III ketv.

Finansines ataskaitos 2013m.III ketv.

2013 m. I pusmecio finansines ataskaitos

2013 m. I ketv. finansinės ataskaitos

 

Finansavimo sumos 2012 III ketv.

Finansinės būklės ataskaita 2012 III ketv.

Sutrumpintas aiškinamasis raštas 2012 III ketv.

Veiklos rezultatų ataskaita 2012 III ketv.

 

Finansavimo sumos 2012 II ketv.

Finansinės būklės ataskaita 2012 II ketv.

Sutrumpintas aiškinamasis raštas 2012 II ketv.

Veiklos rezultatų ataskaita 2012 II ketv.

 

Jiezno kLC 2010 m. I ketv. finansinės ataskaitos

Jiezno KLC 2010 m. II ketv. finansinės ataskaitos

Jiezno KLC 2010m. III ketv. finansinės ataskaitos

Jiezno KLC 2011 m. I ketv.finansinės ataskaitos

Jiezno KLC 2011 m. II ketv. finansinės ataskaitos

Jiezno KLC 2011 m. III ketv.finansinės ataskaitos

Jiezno KLC 2012 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

 

Jiezno KLC finansinės ataskaitos už 2010 metus

Jiezno KLC metines finaninės ataskaitos už 2011 metus

Jiezno KLC metines finaninės ataskaitos už 2012 metus