Veikla

JIEZNO KULTŪROS IR LAISVALAIKIO CENTRO

MĖGĖJŲ MENO KOLEKTYVAI

2014 M.

 

Eilės

Nr.

Pilnas ir tikslus kolektyvo   pavadinimas

1.

Moterų vokalinis ansamblis „Jieznelė“

2.

Mišrus vokalinis ansamblis „Retro‘

3.

Liaudiškos muzikos kapela „Jieznelė“

4.

Folkloro kolektyvas „Jieznelė“

5.

Vaikų folkloro kolektyvas

6.

Suaugusiųjų dramos kolektyvas

7.

Lėlių teatras

8.

Estradinio dainavimo grupė

9.

Bočių klubas


JIEZNO KULTŪROS IR LAISVALAIKIO CENTRO MĖGĖJŲ MENO KOLEKTYVŲ

2014M. REPETICIJŲ GRAFIKAS

 

Eil.nr.

Kolektyvo pavadinimas

Pirma

dienis

Antra

dienis

Trečia dienis

Ketvirta

dienis

Penkta

dienis

1

 

Suaugusiųjų folkloro kolektyvas(vad.I. Valentienė)

 

 

 

1600 -1730

 

2

Vaikų folkloro kolektyvas(vad.I Valentienė)

 

1600 -1730

 

 

 

3

Liaudiškos muzikos kapela(vad,.I. Valentienė)

 

 

1500 -1600

 

 

4

Mišrus vokalinis ansamblis „Retro“(vad. D. Smalskienė)

 

 

1600 -1730

 

 

5

Moterų vokalinis ansamblis(vad.D. Smalskienė)

 

 

 

1000– 1200

 

6

Suaugusiųjų dramos kolektyvas(Vad.A. Jaruševičenė

 

 

 

 

1600– 1800

7

Lėlių teatras (Vad. A. Jaruševičienė)

1500– 1600

 

 

 

 

8

Estradinio dainavimo grupė(Vad.T. Ivanauskas)

 

 

1730 – 1900

 

 

 

Kiti renginiai

*****

Diena Pacų rūmuose

*****

Riešinių konkurso "Mūsų Lietuva" dalyvių darbų paroda

*****

Valstybės atkūrimo 100-mečio minėjimas Jiezne

*****

Emigrantas iš Jiezno Zusmanas Gurvičius - garsus pasaulio dailės žmogus

*****

Ypatinga Lietuva

*****

Jiezno 525 metų minėjimas

*****

Meno mėgėjų kolektyvų ataskaitinis koncertas

*****

Šeimų festivalis Jiezne

*****

Jiezne paminėta Gedulo ir vilties diena

*****

Saugaus eismo renginys Jiezne

*****

„Jieznelė”- nuolatinė „Grok, Jurgeli”švenčių dalyvė”

*****

Šventės proga Jiezne surengta meno paroda

 

*****

Jiezno kultūros ir laisvalaikio centras kviečia naujus narius

*****

Kalėdiniai džiaugsmai aplankė Jiezno vaikučius

*****

Vokalinis ansamblis „RETRO”

*****

Folklorą skleidžiančių šeimų sambūris Jiezne

*****

Tradicinė Mykolinių šventė Jiezne

*****

Pasakotojų konkurse nugalėjo Davidavičių šeima

*****

Pagerbta Jiezno krašto audėjų audėja Bronė Urlikienė

*****

Retro Jiezne atgimė tik vienam vakarui

 *****

Edukacinė programa vaikams Jiezno kultūros ir laisvalaikio centre - „MANO DRAUGĖ LĖLĖ“

 *****

Pranciškus Valatka- „Jieznelės” kapelos įkūrėjas

 *****

Jiezno krašte lauktos knygos sutikimas

 *****

Romos Stanionienės veltų darbų paroda Jiezno kultūros ir laisvalaikio centre

 *****

Jiezno bibliotekai-75

*****

Ūkininkų šventė Jiezne

 *****

Padėkos diena Jiezne

*****

Gyvybės ir mirties keliu

*****

Minėjimas

*****

R. Doveika  pakvietė Jiezno karalius

 

*****

 

Vestuvinių ansamblių šventė


*****


Padėkos šventė


*****

 

Joninių šventė Jiezne


*****


Jiezno smuikininkės ir bočių klubo šventė


*****


Jiezno turgui - 300


*****